سرمایه گذاری در گرجستان | ثبت شرکت در گرجستان | اقامت گرجستان

فرصت های سرمایه گذاری در گرجستان | اقامت دائم گرجستان | راهنمای سرمایه گذاری در گرجستان | خرید ملک در گرجستان | تحصیل در گرجستان | کشاورزی در گرجستان | اخذ پاسپورت گرجستاننخست وزیر سابق گرجستان به 5 سال زندان محکوم شد.

 
 

وانو مرابیشویلی که در دوران ریاست جمهوری میخیل ساکاشویلی نخست وزیر گرجستان بود از سوی دادگاهی در شهر کوتائیسی به 5 سال زندان محکوم شد. مرابیشویلی بخاطر سوء استفاده از اموال دولتی و پرداخت رشوه در انتخابات گناهکار شناخته شده است و رای دادگاه امروز 17 فوریه علیه او صادر شد. وکیل مرابیشویلی می گوید که به رای دادگاه اعتراض خواهد کرد.

ایوان مرابیشیلی حدود هشت سال وزیر کشور گرجستان بود و در اواخر دوران ریاست جمهوری ساکاشویلی به مقام نخست وزیری رسید.  وی از ماه می 2013 تاکنون در بازداشت بسر می برد.