سرمایه گذاری در گرجستان | ثبت شرکت در گرجستان | اقامت گرجستان

فرصت های سرمایه گذاری در گرجستان | اقامت دائم گرجستان | راهنمای سرمایه گذاری در گرجستان | خرید ملک در گرجستان | تحصیل در گرجستان | کشاورزی در گرجستان | اخذ پاسپورت گرجستانپخش دیجیتال شبکه های تلویزیونی در گرجستاندمیتری کومسیشویلی معاون وزیر اقتصاد و توسعه پایدار گرجستان اعلام کرد، در راستای اجرای تعهدات بین المللی خود، از تاریخ ۱۷ ژوئن ۲۰۱۵، پخش دیجیتال شبکه های تلویزیونی را در سراسر کشور آغاز خواهد کرد.

 

معاون وزیر اقتصاد و توسعه پایدار با تاکید بر اینکه پخش دیجیتال شبکه های تلویزیونی منافع بسیاری را برای کشور و مردم در پی دارد گفت، دولت دستگاه های گیرنده دیجیتال را به رایگان در اختیار خانواده های کم بضاعت قرار خواهد داد.

بودجه در نظر گرفته شده برای اجرای پروژه پخش دیجیتال شبکه های تلویزیونی در گرجستان، ۲۰ میلیون لاری است و قیمت هر دستگاه گیرنده دیجیتال ۳۵ دلار آمریکا تعیین شده است.